Open/Close Menu Integration expert

Modèle Cerere angajare specialiști și Personal Auxiliar – titulaire Model Cerere angajare Personal didactique și științific-titulaire Model Cerere prelungirea activității Personal administrativ și Auxiliar modèle de Cerere pentru eliberarea adeverinței (DOC) modèle de Cerere privind certificarea nivelului de cunoaștere a limbilor străine (doc)….. • Cerere privind recunoașterea (integrală sau parţială) de către pařát a prétţiilor reclamantului • Cerere de chemare în judecată privind restituirea dublului arvunei în temeiul antecontractului. . Proces verbal de recepție la Terminarea lucrărilor. . • Cerere de revient (art. 400 al. (2) lit. a) CPC) • Cerere privind amânarea sau eșalonarea plăţii taxei de stat. • Cerere privind constatarea faptelor Care au valoare Juridică (modèle orientativ General) • Cerere cu privire la permiterea înlocuirii părţii cu succesorul în drepturi. • Cerere de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei. • Cerere cu privire la intervenirea în proces pentru a depune concluzii…..

• Cerere de revient împotriva încheierii primei instanţe (modèle orientativ général) • Cerere privind conexarea revendicărilor conexe • Cerere privind dispuarea rezultatelor licitaţiei • Cerere privind declararea probelor ca fiind faux • Cerere cu privire la repararea prejudiciului cauzat În legătură cu amânarea procesului. • Cerere privind Confirmarea tranzacţiei părţilor în instanţa de revient. • Cerere de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei și împărţirea bunurilor proprietate brokeraj în devălmășie • Cerere privind compensarea cheltuielilor de asistenţă Juridică • Cerere privind eliberarea mai multor titluri executorii • Cerere privind compensarea cheltuielilor suportate În legătură cu prezentarea martorilor, experţilor, specialiștilor și interpreţilor. . • Cerere privind amânarea procesului În legătură cu necesitatea prezentării probelor în ședinţa de judecată. • Cerere privind despăgubirea pentru timpul de Muncă pierdut. . Cerere pentru sollicitarea procedurii coaserii, numerotării și sigilării procesului verbal de recepție finală • Cerere cu privire la luarea măsurilor de Asigurare a acţiunii.

• Cerere privind administrarea înscrisurilor și probelor materiale la locul lor de păstrare sau aflare.

CategoryUncategorized

© 2010-2015 MiddlewareInc

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US: